Voloderske Jeseni 2009g.

 

Radio klub Kutina će i ove godine održati već tradicionalno takmičenje «Voloderske Jeseni»na dvometarskom amaterskom opsegu i to najvjerojatnije po zadnji puta pod tim nazivom.

Najme na održanom sastanku Izvršnog odbora Radio kluba  15.08. 2009g donesena je odluka da će se od sljedeće godine takmičenje ,Voloderske Jeseni, zvati «KUTINSKA DUNJA» isto tako uvodi se i jedna novina što se tiče propozicija tj. dodaje se i takmičenje na Kratkovalnom osamdeset metarskom  opsegu .Obzirom da se rečeni opseg polako zaboravlja a s namjerom poticanja rada na kratkovalnim stanicama prihvaćena je inicijativa 9A2KT-a da se rečeno uvrsti u naredne propozicije .U nadi da ćete uzeti učešće u našem takmičenju

Vy 73. 

 

 

 

 

Propozicije - Voloderske jeseni 2009

 

ORGANIZATOR NATJECANJA je Radioklub" Kutina" iz Kutine, a Suorganizator je Hrvatski radioamaterski savez (HRS)

TERMIN - UKV natjecanje "Voloderske jeseni 2009" održava se ove godine u nedjelju 20. rujna, (tradicionalno treća nedjelja u mjesecu).

VRIJEME - Natjecanje počinje u nedjelju u 07.00 UTC i završava u 12.00 UTC.

SUDIONICI - U natjecanju mogu sudjelovati sve licencirane postaje iz Republike Hrvatske, te sve ostale postaje iz zemalja članica I. regije IARU-a

FREKVENCIJE - Natjecanje se održava samo na "dvometarskom" - VHF području, od 144 do 145,575 MHz sukladno band-planu I. regiona IARU-a.

KATEGORIJE:

  • a) Jedan operator - sve vrste rada
  • b) Više operatora - sve vrste rada
  • c-1) Samo FM vrsta rada- jedan operator
  • c-2) Samo FM vrsta rada - više operatora
  • d) YL Samo FM
  • e) Postaje izvan 9A - sve vrste rada
  • f) Postaje izvan 9A - samo FM

Klupske posaje koje rade svim vrstama rada mogu raditi isključivo u kategoriji više operatora.

VRSTE RADA - Dopuštene vrste rada su CW, SSB i FM prema postojećemu band-planu I. regiona IARU-a. Veze ostvarene refleksijom od Mjeseca (EME), meteoritskih tragova (MS), preko satelita, transpondera ili repetitora, kao i "cross-band" veze ne priznaju se.

DOPUŠTENA SNAGA PREDAJNIKA mora biti u skladu sa snagom navedenom u dozvoli za rad radioamaterske postaje. U svim kategorijama dopušten je samo jedan signal na opsegu. Nije dopuštena promjena jednom odabrane lokacije.

RAPORTI - U vezama se izmjenjuje RS(T) + redni broj veze koji počinje sa 001 i nastavlja se sa svakom idućom vezom te WW lokator.

BODOVANJE - Sve veze boduju se po principu 1 kilometar = 1 bod. Tijekom natjecanja (pojedinoga perioda) dopuštena je samo jedna veza sa istom postajom, bez obzira na kategoriju i vrstu rada. Duple veze moraju obvezatno biti uvedene u dnevnik i jasno označene, te bodovane s nula bodova.


NAGRADE - Sve tri prvo plasirane postaje u svim kategorijama dobivaju diplome i pehare, dok ostali učesnici dobijaju diplome s naznačenim osvojenim mjestom.
Ukoliko u jednoj od kategorija ne bude najmanje 5 učesnika, pehar dobiva samo prvoplasirana postaja!

NATJECATELJSKI DNEVNICI - vode se u standardnom obliku, sa svim potrebnim podatcima veze: nadnevak, vrijeme (po UTC), pozivna oznaka korespondenta, vrsta rada, predani raport i redni broj veze, primljeni raport i redni broj veze, WW lokator korespondenta, ostvareni QRB u km.

ZBROJNI LIST treba biti u standardnom obliku s vidljivo označenom kategorijom, WW lokatorom iz kojega je rađeno, izjavom o pridržavanju pravila natjecanja i hamspirita (podaci se unose u zaglavlje EDI datoteke).


SLANJE LOGOVA:
- isključivo u edi, formatu na adresu: UKV Robot: www.hrvhf.net Rubrika "Contest" -> upload EDI ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript predsjedniku komisije natjecanja.

 

Logovi moraju biti poslani najkasnije 8 dana od odražavanja natjecanja, odnosno najkasnije do 28.09.2009. Pri slanju logova e-mailom mjerodavan je nadnevak ubilježen na e-mail serveru.
Svi logovi koji ne stignu na vrijeme biti će uvršteni u logove za sudjelovanje.


ODUZIMANJE BODOVA, DISKVALIFIKACIJA i sve moguće sporne situacije rješavat će se sukladno naputku o pravilima UKV natjecanja I. regiona IARU-a.REZULTATI - Neslužbeni rezultati biti će objavljeni 01.10.2009 godine na

Na internetu : http://www.fab-kutina.hr/ ili na http://www.hrvhf.net

Rok za žalbe i prigovore iznosi 15 dana od dana objavljivanja neslužbenih rezultata. Po isteku toga roka, ako nema uloženih primjedbi, rezultati postaju službeni.
Pravo tumačenja pravila ima isključivo natjecateljska komisija radio kluba "KUTINA". Sve su odluke natjecateljske komisije konačne.

Članovi komisije za natjecanje u 2009. godini su:

1. Darko Hladek 9a9cc, Predsjednik komisije
2. Zdenko Lončarić 9a2kt
3. Antun Pezić  9a4bd


Tajnik RK "KUTINA"
Zdenko Bogadi, 9a3uj