Dana 07.travnja 2013.godine održana je Izborna skupština Kluba.

Na skupštini je bila natpolovićna većina članova i sve odluke su pravovaljane,a skupština je sazvana radi bolesti sada več bivšeg predsjednika Vlade Felca 9A2FO. Novo izabrani Upravni odbor nastavio je sa radom po planu i programu. Novi predsjednik Kluba je Milivoj Uroić 9A2RS, a predsjednik Nadzornog odbora Darko Hladek 9A9CC. Nakon prošlogodišnje obljetnice i proslave ove se godine akcije svode na projekte odobrene od strane grada i potpore akcijama  drugim udrugama u gradu.