VJEŽBA OBRANE OD POPLAVA –„ BANOVA JARUGA 2016˝


U mjestu Banova Jaruga, uz prometnicu Banova Jaruga-Lipovljani, te vodotok rijeke Pakre – (umjetno jezero tvornice Petrokemija – akumulacija Pakra), Grad Kutina je organizirao i proveo vježbu civilne zaštite.

U sklopu priprema za vježbu, 29. travnja putem ŽC 112 Sisak sazvana je izvanredna sjednica Stožera civilne zaštite grada Kutine.Predsjednik Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Kutine Damir Petravić pozvao je i članove Radio kluba Kutina da se odazovu akciji. Radio klub se ukljućio sa svojom opremom i vozilima.Vježba nam je pokazala mane i nedostatke opreme koju posjedujemo pa će se u idučem razdoblju prilikom nabavke opreme strogo voditi računa o potrebama za rad operatora na terenu.

Pokazna vježba je provedena 30.04.2016. godine uz pretpostavku da je zbog dugotrajnih kiša došlo do izlijevanja vodotoka na području Banove Jaruge i postoji opasnost od poplava. Budući se prema prognozama ne očekuje smirivanje vremena za očekivati je prelijevanje postojećih nasipa, te porast zaobalnih voda zbog nemogućnosti otjecanja istih.
Najugroženije područje je oko mosta na rijeci Pakri u naselju Banova Jaruga. Uz procjenu moguće potrebe djelomične evakuacije naselja.
Cilj vježbe je bilo sagledavanje mogućnosti koordiniranog djelovanja i reagiranja operativnih snaga, prije svega vatrogasnih i postrojbe CZ-a na području Grada u rješavanju nastalih problema obrane od poplave. U vježbi je prikazana obrana od poplava te korištenje opreme koju je do sada nabavio Stožer CZ Grada Kutine.

U vježbi su učestvovali: Grad Kutina
- Stožer civilne zaštite grada Kutina (1-10 učesnika)
- Područni ured zaštite i spašavanja Sisak-županijski centar 112-Sisak(2)
- VOC Vatrogasna postrojba Kutina (1 djelatnika)
- Vatrogasna postrojba Kutina (12 djelatnika, 2 vozila)
- DVD Janja Lipa (4 vatrogasaca, 1 vozilo)
- DVD Jamarice (3 vatrogasaca, 1 vozilo)
- DVD Banova Jaruga (4 vatrogasaca, 1 vozilo)
- DVD Međurić (2 vatrogasaca, 1 vozilo)
- DVD Zbjegovača (3 vatrogasaca, 1 vozilo)
- DVD Ilova (4 vatrogasaca, 1 vozilo)
- DVD Kutina grad (2 vatrogasaca, 1 vozilo)
- IDVD Petrokemija (1 vatrogasaca, 1 vozilo)
- DVD Repušnica (1 vatrogasaca, 1 vozilo)
- Policijska postaja Kutina (2 djelatnika)
- Služba hitne pomoći (1 vozilo, 3 djelatnika)
- Hrvatske vode (1+1 djelatnika)
- Lonja-Strug (1 vozilo, 1 stroj, 2+ 2 djelatnika)
- Crveni križ (1 vozilo, 1 djelatnika)
- Radio amateri (3 vozila, 9A2RS,9A4AM,9A3UJ)
- Modelarski centar (1 vozilo, 2 djelatnika)
- Nadzornici vježbe (3 djelatnika)
- Markiranti VZG- DVD Jamarice, IDVD Petrokemija, DVD Repušnica (6 djelatnika)
Ukupno: 74 učesnika vježbe.