Od 1. siječnja 2017. na snazi je novi Zakon o upravnim pristojbama (NN br. 115/16). Sukladno članku 9. stavku 2. točki 4. tog Zakona, vrijedi izuzeće od plaćanja pristojbe za sva pismena i radnje pred tijelima koja u okviru svog djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju za koje je plaćanje naknade propisano posebnim propisom.

Budući da se administrativne naknade obračunavaju sukladno Pravilniku o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, navedeni Zakon se više ne primjenjuje na pismena i radnje iz djelokruga rada HAKOM-a.
Sukladno navedenom, upravna pristojba se više ne naplaćuje prilikom izdavanja dozvola za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra te odluka o primarnoj dodjeli adresa i brojeva. Uzimajući u obzir navedeno, prilikom slanja zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi nije potrebno slati državne biljege

 

Više o svemu: Link OVDJE