alt

Članovi Radio kluba Kutina organiziraju u nedjelju, 15. rujna 2019.godine, UKV natjecanje “Kutinska dunja 2019”, u sklopu obilježavanja Dana grada Kutine. Ovo je petnaesta godina kako članovi kluba organiziraju natjecanje i hamfest.Veselimo se susretu sa Vama!


Pravila VHF natjecanja "Kutinska Dunja 2019"

ORGANIZATOR NATJECANJA je Radio klub" Kutina" (9A1FAB) iz Kutine, a Suorganizator je Hrvatski radi amaterski savez (HRS)
TERMIN - UKV natjecanje " Kutinska Dunja 2019" održava se ove godine u nedjelju 15. rujna, (tradicionalno treća nedjelja u mjesecu).
VRIJEME - Natjecanje počinje u nedjelju u 07.00 UTC i završava u 12.00 UTC.
SUDIONICI - U natjecanju mogu sudjelovati sve licencirane postaje iz Republike Hrvatske, te sve ostale postaje iz zemalja članica I. regije IARU-a
FREKVENCIJE - Natjecanje se održava samo na "dvometarskom" - VHF području, od 144 MHz sukladno band-planu I. regiona IARU-a.

KATEGORIJE:

A)Jedan operator - sve vrste rada

B)Više operatora - sve vrste rada

C)Samo FM vrsta rada - jedan operator

D)Samo FM vrsta rada - više operatora

E)Samo FM - YL

F)Samo FM - Postaje izvan 9A


U kategoriji ( E ) YL-ke sudjeluju i YL-ke izvan 9A samo FM modulacija.

VRSTE RADA - Dopuštene vrste rada su CW, SSB i FM prema postojećemu band-planu

1. regiona IARU-a.
Veze ostvarene refleksijom od Mjeseca (EME), meteoritskih tragova (MS), preko satelita, transpondera ili repetitora, kao i "cross-band" veze ne priznaju se.

DOPUŠTENA SNAGA PREDAJNIKA mora biti u skladu sa snagom navedenomu dozvoli za rad radio amaterske postaje.
U svim kategorijama dopušten je samo jedan signal na opsegu. Nije dopuštena promjena jednom odabrane lokacije.

RAPORTI - U vezama se izmjenjuje RS(T) + redni broj veze koji počinje sa 001 i nastavlja se sa svakom idućom vezom te WW lokator.

BODOVANJE - Sve veze boduju se po principu 1 kilometar = 1 bod. Tijekom natjecanja (pojedinoga perioda) dopuštena je samo jedna veza sa istom postajom, bez obzira na kategoriju i vrstu rada. Duple veze moraju obvezatno biti uvedene u dnevnik i jasno označene, te bodovane s nula bodova.

NAGRADE - Sve tri prvo plasirane postaje u svim kategorijama dobivaju diplome i (plakete ili pehare), dok ostali učesnici dobijaju diplome s naznačenim osvojenim mjestom (DO DESETOG MJESTA )ostali imaju priliku preuzeti diplome u PDF formatu na stranic http://www.fab-kutina.hr/


NATJECATELJSKI DNEVNICI - vode se u standardnom obliku, sa svim potrebnim podatcima veze: nadnevak, vrijeme (po UTC), pozivna oznaka korespondenta, vrsta rada, predani raport i redni broj veze, primljeni raport i redni broj veze, WW lokator korespondenta, ostvareni QRB u km.

ZBROJNI LIST treba biti u standardnom obliku s vidljivo označenom kategorijom, WW lokatorom iz kojega je rađeno, izjavom o pridržavanju pravila natjecanja i hamspirita (podaci se unose u zaglavlje EDI datoteke).

SLANJE LOGOVA: - isključivo u edi, formatu na adresu: UKV Robot: www.hrvhf.net Rubrika "Contest" -> upload EDI


Logovi moraju biti poslani najkasnije 8 dana od odražavanja natjecanja, odnosno najkasnije do 25.09.2019.
Pri slanju logova e-mailom mjerodavan je nadnevak ubilježen na e-mail serveru.
Svi logovi koji ne stignu na vrijeme biti će uvršteni u logove za sudjelovanje.

ODUZIMANJE BODOVA, DISKVALIFIKACIJA i sve moguće sporne situacije rješavat će se sukladno naputku o pravilima UKV natjecanja I. regiona IARU-a.

REZULTATI - Neslužbeni rezultati biti će objavljeni na internetu www.hrvhf.net

Rok za žalbe i prigovore iznosi 15 dana od dana objavljivanja neslužbenih rezultata.
Po isteku toga roka, ako nema uloženih primjedbi, rezultati postaju službeni.
Pravo tumačenja pravila ima isključivo natjecateljska komisija radio kluba "Kutina".
Sve su odluke natjecateljske komisije konačne.

Članovi komisije za natjecanje u 2019. godini su:
1.Milivoj Uroić 9a2rs, Predsjednik komisije
2. Mario Ančić 9a4am,član
3. Stjepan Hrastnik 9a3dps,član

Predsjednik RK "Kutina"
Milivoj Uroić 9a2rs