alt

Dana 16.ožujka 2019.godine pušten je u rad DMR repetitor 9a0dkt.Glavni konstruktor repetitora je Mario 9a4am.Repetitor je registriran i ima id broj 219007 što znači da je to sedmi repetitor u DMR mreži Hrvatska.

Ideja o repetitoru je pokrenuta prije dvije godine i konačno realizirana uz pomoć sponzora Grad Kutina i SELK d.d. Kutina.Prilikom puštanja u rad Mario je održao prezentaciju okupljenim članovima kluba koji su iskazali zanimanje za ovakvom vrstom komunikacije.Na prezentaciji je bio i naša legenda Kluba

alt

Vlado Felc 9a2fo koji je radi svog hendikepa prilično zainteresiran za ovu novu tehnologiju. Vrlo pomno je pratio prezentaciju i postavljao naj više pitanja predavaču.Repetitor je prije svega lokalni repetitor spojen na internet mrežu, a služit će članovima radio kluba u svrhu Civilne zaštite i veza u kriznim situacijama.Hvala još jednom sponzorima i do slušanja 73!
Zdenko 9a3uj!